pracownicy z ukrainy

Zarobki Ukraińców w Polsce

Czy wiesz, że aż jeden na czterech przedsiębiorców w Polsce mógłby zdecydować się na podwyższenie wynagrodzenia zatrudnionemu Ukraińcowi? Okazuje się, że polscy pracodawcy są skłonni oferować im płace na dokładnie takim samym poziomie co naszym rodakom albo nawet jeszcze wyższe.

Już teraz Ukrainiec zarabia w Polsce nawet cztery razy więcej niż w swojej ojczyźnie. Dzięki temu jest w stanie utrzymać się w naszym kraju i oszczędzić, by nadwyżki pieniędzy móc wysyłać do bliskich pozostawionych na Ukrainie.

Okazuje się, że pracownicy z Ukrainy zarabiają u nas coraz lepiej, ale nie wydają coraz więcej. Bardzo często mogą liczyć na zakwaterowanie, transport do pracy, a nawet wyżywienie. Średnie koszty utrzymania w naszym kraju to jakieś 800 złotych miesięcznie. Reszta jest wysyłana do rodziny albo lokowana na kontach oszczędnościowych. Pamiętajmy o tym, że spora grupa Ukraińców deklaruje, że ma w planach „ściągnąć” do nas swoich bliskich i tutaj organizować swoje życie na nowo.

O ile jeszcze do niedawna pracownicy z Ukrainy rzeczywiście mogli narzekać na zaniżone wynagrodzenie – zarabiali sporo mniej niż Polacy na tym samym stanowisku, to dzisiaj różnicy w kwestiach finansowych już nie widać, a przynajmniej nie są tak duże.

Warto również podkreślić, że Ukraińcy są w tym zakresie coraz bardziej roszczeniowi. O ile na początku masowego przyjazdu do naszego kraju, podejmowali każdą pracę, która gwarantowała im jakikolwiek zarobek, tak dzisiaj dyktują warunki i nie zgadzają się na wszystkie oferowane propozycje pracy. Dzięki temu wywalczają cały pakiet dodatkowych korzyści.

Prognozuje się, że Ukraińcy w Polsce będą zarabiać coraz więcej. Będą podejmować też pracę na coraz lepszych warunkach. Samych obywateli Ukrainy będzie też u nas coraz więcej. Należy zauważyć, że do naszej ojczyzny zjeżdżają nie tylko Ukraińcy z podstawowym wykształceniem, ale coraz częściej również ze średnim, a nawet wyższym. Spora grupa Ukraińców decyduje się też na podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych właśnie w Polsce, na uczelniach wyższych jest coraz więcej studentów z obywatelstwem ukraińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *