wykaz biegłych sądowych

Na czym polega praca biegłego sądowego?

Biegły sądowy powoływany jest przez sędziego. Jego uczestnictwo w sprawie może mieć kluczowe znaczenie. Bardzo często tworzone przez tego typu ekspertów opinie, stają się głównym dowodem w toczącym się postępowaniu. Poznaj szczegóły pracy biegłych sądowych.

Biegłym sądowym nie może zostać każdy. Przede wszystkim w każdym Sądzie Okręgowym funkcjonuje wykaz biegłych sądowych i to właśnie na takiej liście figurują rzeczowi biegli. Z tej też listy mogą być oni powoływani do sprawy, zgodnie z konkretną specjalizacją. Ciekawostką jest przy tym fakt, że biegły nie może odmówić udziału w postępowaniu sądowym. Jeśli tylko posiada właściwe kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności, musi sporządzić fachową ekspertyzę. Ta musi być także obiektywna, biegły sądowy nie może być stronniczy.

Biegły sądowy powoływany jest według specjalizacji, która odpowiada charakterowi konkretnej sprawy. Ekspert ma być wsparciem dla sędziego, który otrzymuje odpowiednie dowody, jakie pozwalają mu wydać sprawiedliwy werdykt. Jeśli spojrzymy na wykaz biegłych sądowych, przekonamy się, że na takiej liście znajdują się najlepsi grafolodzy, psycholodzy i medycy o różnej specjalizacji, eksperci z zakresu kryminalistyki czy też fachowcy z innych rozmaitych dziedzin. Warto przy tym nadmienić, że w niektórych sprawach udział biegłego sądowego jest konieczny, w innych powołanie to zależy jedynie od sędziego. O powołanie biegłego sądowego zawsze mogą wnioskować strony postępowania, ale sędzia może przyjąć albo odrzucić taki wniosek. Co więcej, w jednej sprawie powołanych może być kilku niezależnych biegłych, ale tylko ekspertyza jednego może mieć znaczenie. Tutaj również sędzia ma decydujące zdanie.

Każdy biegły sądowy musi przedstawić swoją opinię, którą wykonuje w należytym profesjonalizmie, przy wykorzystaniu dostępnej technologii, wiedzy, doświadczenia, umiejętności. Jego ekspertyza musi być obiektywna niezależnie od charakteru sprawy i jej wpływu na ostateczny wyrok. Za niedopełnienie swoich obowiązków, biegły sądowy może zostać ukarany albo zawieszony w swojej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *